Nepotismo di marka mayó…. Amtenar ku a bira diputado na Boneiru a haña retiro

Lokal

WILLEMSTAD. Si skucha bon Komishon supervishon finansiero no sa reklamá asina tantu riba iregularidatnan den atministrashon di plaka di gobiernu di Korsou pasobra esei a bai relativamene bon. Ku in un ke otro nombramentu pa favoresé un famia i a práktika nepotismo no kap duda pero no na e manera grosero ku un diputado di Sint Eustatius a favorese beu ruman bestialmente kasi prome dia ku ela bira diputado. Ora su superiornan ulandes a ripara esaki nan a duna e señora retiro inmediatamente di manera ku ela pèrdè ter su privilegionan.

E señora tabata traha komo amtenar na Belasting i despues a bira diputado. Durante ku e tabata diputado ela kometé algun akto ku ta fayo grave pa un amtenar den un funshon aisina haltu. Na tur nan a konstatá ku e señora a kometé tres fayo ku por tabata motibu pa retiro den kuadro di abusu di poder. Dos dje kasonan no tabata sero pero loke sí nan a proba ku e señora no ta kompetente pa hasi e trabou. Un empleado di belasting mester ta altamente íntegro pero e èks diputado ta poo foi sla.

Su stail di aktua ta ‘solista’. I su aktuashon tambe ta solista, e falta konosementu dje trabou i ku mester trata hende korekto den un komunidat chikitu manera tim ne isla Tur esei a pone ku e señora no a adekuado pa e djòp Rijksdienst. Den e funshon ku e tabata okupa e no tabatin poder pa aserka su ruman na 2015 pe bira direktor interino di Fininansa.

E mes a buska e papelnan, prepara e desishon,ela partisipa aktivamente na tuma desishon den Bestuurscollege lagando tur hende na duda ku a su ruman. Na di dos lugá ela duna un departamento di kompiuter òrdu pa la dos empleado ku t a kai bou di dje haña akseso na tur kòmpiuter dje departamento.

Despues e kier nombra uhun empleado di un servisio komo direktor di un dependensia pasobra nan no a tuma e shon komo sekretario di konseho insular athunto.

Foi dia ulandesnan ta goberna Boneiru, nan ta goberna ku man severo pa kos kana korekto i no tin espasio pa chanchuyo. P’esei e chanchuyonan t’asina fuerte ku a retiro inmediato so por tin. Ulanda ke pa su servisio di belasting ta intachabel i nan ta masha severo den esaki. Pa kolmo nan a ripara ku e ta komunika nèt niet ònbeskòp ku Sekretario di teritoro insular. P’esei e mester haña retiro.